Vespa comuna
Vespula vulgaris
avispa-comun-2

Descripció:

Què és: És la vespa autòctona més comuna, confosa moltes vegades amb les abelles. Insecte volador de color groc i negre, capaç de picar i inocular el seu verí. S'ha introduït a Austràlia i Nova Zelanda, tot i que és originària d'Euràsia.

Classificació: De les 24 espècies que formen el gènere Vespula, n'hi ha dues que sobresurten: V. vulgaris (avispa comuna) i V. germanica (vespa europea, alemanya, germànica o jaqueta groga). Els noms comuns d' ambdues espècies són fàcilment intercanviables a l' hora de parlar, ja que tenen un alt semblant morfològic.

Morfologia: Les obreres adultes mesuren entre 12 i 17 mm des del cap fins al final de l' abdomen, mentre que la reina mesura uns 20 mm de longitud. De color negre i groc, amb franges grogues paral·leles i punts i bandes negres al seu abdomen. Les reines i les femelles de la vespa comuna tenen una aparença molt similar a la de la vespa alemanya, però si s'observa amb deteniment la cara de la vespa comuna no posseeix els 3 punts negres que sí que presenta la vespa alemanya. En canvi, posseeix una sola marca negra en forma d'àncora o daga en el clipi (peça frontal de l'exoesquelet, entre els ulls i les mandíbules) del cap. Tot i així, hi ha vegades que la identificació d'aquesta espècie pot ser dificultosa perquè aquesta marca negra pot no ser-hi.

Cicle Biològic: Experimenten una metamorfosi completa: ou, larva, pupa i adult. Els ous s'incuben durant diversos dies i el desenvolupament de la larva dura unes quatre setmanes. Les larves formen capolls de seda i les pupes es converteixen en adults en unes dues setmanes. Les colònies solen sobreviure només un any, però a finals de l'estiu poden comptar amb diversos milers d'exemplars.

Comportament: Insectes socials que formen colònies a l' interior dels seus avispers de fins a 30 cm d'ample. Normalment construeixen els seus nius protegint-los de les inclemències del temps. S'alimenten de forma molt variada, incloent-hi insectes voladors, nèctar i altres aliments dolços.

Hàbitat i Distribució geogràfica: Original d'Euràsia, ja ha colonitzat Austràlia i Nova Zelanda. Normalment col·loquen els seus nius dins les cavitats dels murs o arbres, sota els ràfecs de la teulada, balcons, finestres... o fins i tot a l' interior de.

Importància Sanitària i Riscos: Poden provocar seriosos desperfectes en l' àmbit de la construcció durant la fabricació dels seus nius, així com també poden ser molestes per la possibilitat de picar l'home. Poden ser un problema als camps solars (on construeixen els seus nius sota les plaques fotovoltaiques), en els desballestaments dels cotxes (on hi ha molts amagatalls per col·locar un niu) ...

 

Plaga: Forma part de la nostra fauna autòctona i hi ha moltes aus que depreden aquesta espècie, controlant la seva població. Tot i així, encara que els seus nius formin colònies, és una espècie que no és considerada un problema a excepció de les seves doloroses picades.

Tractament:

Existeixen diversos sistemes de lluita contra les vespes i abelles, pel que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.

Tractament amb trampes de captura

  • Utilització de trampes de captura amb atraients específics.
  • Aquestes trampes no contenen cap mena d’insecticida.
  • No requereix tancar la zona a tractar, ni  retirar els aliments, ni fer-ho de nit.
  • No crea problemes d’immunitat.

Tractament amb insecticides d’acció per contacte

  • El tractament és realitza mitjançant polvorització o  espolvoreig que s’aplicarà a les àrees sensibles a aturar-se els insectes i a possibles llocs de nidificació.
  • No són productes tòxics, són productes plaguicides amb catalogació màxima de nocius i són altament efectius.
  • No crea problemes d’immunitat.
  • Tractament puntual o contracte anual: inspecció inicial, tractament de xoc i seguiment periòdic.
  • Requereix tancar la zona a tractar, retirar els aliments i té un termini de seguretat que cal respecta abans de tornar a entrar a la zona afectada.

Si creus que aquest és el teu problema, no dubtis, contacta amb el nostre equip d’experts.