Panerola Germànica o alemanya o del cafè
Blatella germànica
cucaracha-germanica-panerola-alemanya

Descripció:

Què és: Blatella germanica és una panerola, un tipus d’escarabat molt abundant i la seva distribució està vinculada a l’activitat humana. Mesura uns 10-15mm de longitud i es fàcilment reconeixible pel seu color marró clar, amb tons daurats i les seves dues taques fosques a la part dorsal.

 Classificació: Hi ha uns 350.000 escarabats diferents dintre de la classe dels insectes. De les 4.500 espècies de paneroles que hi ha, Blatella germanica és una de les 3 espècies més comunes que hi ha i entre aquestes tres, és la més prolífica i difícil de controlar.

Morfologia:  L’insecte adult presenta característiques pròpies dels insectes: 3 parells de potes, cos dividit en tres tagmes o segments (Cap, Tòrax i Abdomen), exoesquelet de quitina, metamorfosi en algun estadi del desenvolupament... Això vol dir que cada estadi tindrà una morfologia diferent. L’adult té forma allargada, mesura entre 10-15mm de longitud i uns 4-5mm d’ample. És de color marró clar, amb dos franges fosques longitudinals en el pronot (darrera del cap) i està aplanat dorsoventralment. Les sis potes que surten del tòrax, li permeten córrer i enfilar-se per parets tant llises com rugoses. Presenta dos parells d’ales però no són funcionals. Cadascun dels estadis nimfals té una morfologia diferent però força semblant, es diferencien bàsicament per la mida de l’individu. Per regla general, totes les nimfes tenen forma de gota (cap més estret i abdomen més ampli) i presenten les dos taques negres al cap, tant juntes que sembla una, i una altra a la part caudal. Al llarg dels estadis cada cop es separa més la taca del cap i la taca caudal es va traslladant cap als laterals i va pujant fins a fusionar-se amb la taca del cap, formant les dos franges fosques característiques de l'espècie.

 Cicle Biològic: Trobem l’estadi d’ou (ooteca, que conté tots els embrions), entre 5 i 7 estadis diferents de nimfa i finalment l’imago. El temps que triga a completar el seu cicle biològic oscil·la entre 54 i 215 dies, depenent de la temperatura. La femella fabrica una capsula d’uns 8mm de longitud de color marró clar anomenada ooteca on es troben els ous. Normalment la femella no acaba d’expulsar la ooteca fins que queden pocs dies per la eclosió dels ous, cosa que és característica d’aquesta espècie, ja que la resta de paneroles la expulsen un cop formada. Fins i tot, la eclosió es pot donar a terme tot i que la femella encara porti la ooteca. La ooteca té un període d’incubació de 14 a 28 dies i la femella, un cop expulsada la ooteca, necessita unes dos setmanes per a tornar a fabricar una altra, de manera que podem dir que tenim una ooteca nova de 30-48 ous cada mes. La femella té una vida mitjana de 3 a 6 mesos (la dels mascles és una mica més curta), i pot arribar a pondre entre 4 i 8 ooteques al llarg de la seva vida (això són entre 120 i 384 individus adults creats per una sola femella). Un cop eclosionada la ooteca, el que surten són nimfes (individus no sexuals) d’estadi 1. Trobem entre 5 i 7 estadis nimfals diferents, depenent de la temperatura (Tª optima: 30ºC-40ºC) i altres condicions ambientals. Un cop passats tots els estadis nimfals, arribem a l’estadi adult, que ja tenen la capacitat de reproduir-se i començar de nou el cicle.

 Comportament: És d'hàbits nocturns, durant el dia s’amaga en escletxes, entre el mobiliari, als marcs de les portes, als motors dels electrodomèstics....sobretot a les cuines. Prefereix les superfícies de fusta a les metàl·liques. Durant la nit s’alimenta de qualsevol resta orgànica que trobi, fins i tot practica el canibalisme, la coprofagia, la emetofagia i la necrofagia entre elles. Tenen un comportament gregari, això vol dir que rarament veiem un sol individu i amb la taxa de reproducció que té, és poc probable. Les femelles carreguen la ooteca al seu abdomen i no la desprenen fins a pocs dies abans de la posta. Fins i tot, pot arribar a eclosionar amb la ooteca a dins. A més, alliberen la ooteca propera a una font d’aliment. Això implica que la mare té, en cert greu, cura de la seva descendència. Gracies a la seva microbiota intestinal, poden digerir la cel·lulosa, per tant, poden alimentar-se tant de restes animals com vegetals. Són molt mòbils i resistents, poden viure més d’un mes sense menjar, dues setmanes si tampoc poden beure.

 Hàbitat i Distribució geogràfica: La seva distribució és mundial (excepte l’Antàrtida), associada a la presència humana. Sol tenir predilecció pels llocs humits i càlids, a més es refugia en escletxes i estrenyiments on poder amargar-se i passar el dia. Pot compartir hàbitat amb Blatta orientalis (panerola oriental o negra), tot i que la panerola germànica prefereix ambients més càlids i humits. La seva temperatura òptima és 33ºC, per tant és molt freqüent trobar-la a lavabos i cuines (sobretot motors d’electrodomèstics).

 Importància Sanitaria i RiscosBlatella germanica és una plaga amb un comportament model: Un cop arriben un o més individus, es reprodueixen ràpidament i infesten el local, envaint totes les sales. Afecta a instal·lacions on es manipulen aliments, bars, restaurants, hotels, escoles, hospitals, habitatges... Aquesta espècie és vector (transporta) gran quantitat d’agents patògens com ara bacteris (disenteria, gastroenteritis, febre tifoide), virus (poliomielitis, gastroenteritis), helmints i altres paràsits com amebes (disenteria). La transmissió d’aquestes malalties, entre d’altres, pot ser mecànica (els agents patògens es troben a l’exterior del cos de l’insecte) o bé fecal (els patògens es troben a l’interior de l’insecte). A part de les malalties abans esmentades, les paneroles i els seus excrements poden provocar problemes d’al·lèrgies a persones propenses com els asmàtics o persones amb alta sensibilitat.

Plaga: Blatella germànica té moltes característiques que fan que sigui una plaga molt prolífica. Les seves ooteques contenen gran nombre d’ous, més que altres espècies (Panerola germànica fins a 48-50 ous; Panerola americana uns 15 ous,  panerola oriental uns 16 ous). La femella transporta i protegeix la ooteca fins poc abans de la seva eclosió, a part, també té cura de deixar la ooteca propera a una font d’aliment. Tenen un període de desenvolupament embrionari i de maduresa sexual molt curt, per tant el seu cicle biològic és molt curt. Finalment són molt petites i mòbils, la qual cosa afavoreix que s’amaguin i s’escapin, potenciant la seva supervivència. La presència de les paneroles, els seus excrements i secrecions salivals confereixen en conjunt una olor característica al local. Les persones que freqüentin els locals infectats, estan exposades a greus malalties.

És una de les plagues més comunes i més difícils de controlar, per tant, a part del tractament amb insecticides, es recomana encaridament reforçar la neteja del local i taponar tots el buits i escletxes que puguin ser amagatalls per elles. Tenir un calendari de neteges periòdiques ajuda molt per controlar què s’ha netejat i airejar els focus de calor (bàsicament motors). Revisar l’entrada de les mercaderies també ens ajuda a esbrinar l’origen de la plaga.

Tractament:

 

Existeixen diversos sistemes de lluita contra els escarabats, per el que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.

Tractament amb esquers insecticides per ingestió

 • No requereix tancar la zona a tractar, ni retirar els aliments, ni fer-ho de nit.
 • No es un producte tòxic i és altament efectiu.
 • No crea problemes d’immunitat.
 • Tractament puntual o contracte anual: inspecció inicial, tractament de xoc amb gel insecticida i seguiment periòdic amb trampes de feromones.
 • El tractament és realitza mitjançant un gel insecticida d’última generació que s’aplicarà a les àrees sensibles al pas dels escarabats, en zones de poca intensitat de llum, amb poca humitat i sempre ocult a la vista.
 • Una altre avantatge d’aquest tractament és també la seva aplicació en àrees pròximes a sistemes i aparells elèctrics (neveres, cuines, cafeteres, ordinadors, etc.) sense que es produeixin anomalies.
 • Aquest sistema ens permet actuar amb una màxima eficàcia en aquells llocs on tenim la plaga localitzada, amb una alta acció de xoc i un efecte residual excel•lent.
 • Una altre avantatge d’aquest tractament és que se minimitza el risc d’entrada en contacte amb el producte i evita molèsties y contratemps al client.
 • Un gel insecticida es un producte totalment inodor que conté un esquer molt atraient per els escarabats i un cop ingerit, inhibeix el sistema metabòlic dels insectes. Els escarabats són necròfags (mengen els escarabats morts), i així, els seus congèneres, a l’alimentar-se dels seus cadàvers i excrements, també es contaminen amb el producte provocant una mortalitat en cadena.
 • L’aplicació del producte es fa mitjançant una pistola específica per aquest us.
 • Per portar un control exhaustiu de la població d’insectes i detectar immediatament una possible re infestació, es col•locaran unes trampes adhesives amb atraient i sense cap mena d’insecticida.

Tractament amb insecticides d’acció per contacte

 • Requereix tancar la zona a tractar, retirar els aliments i té un termini de seguretat que cal respecta abans de tornar a entrar a la zona afectada.
 • No són productes tòxics, són productes plaguicides amb catalogació màxima de nocius i són altament efectius.
 • No crea problemes d’immunitat.
 • Tractament puntual o contracte anual: inspecció inicial, tractament de xoc i seguiment periòdic.
 • El tractament és realitza mitjançant polvorització o  espolvoreig que s’aplicarà a les àrees sensibles al pas dels escarabats, en zones de poca intensitat de llum, amb poca humitat i sempre ocult a la vista.

 

 

Si creus que aquest és el teu problema, no dubtis, contacta amb el nostre equip d’experts.