Corc del pa
Stegobium paniceum
corc-del-pa-carcoma.especies-centricplagues-web-500x317

Descripció:

Què és: És un petit coleòpter d’uns 2mm de llarg, marró i considerat de les pitjors plagues de productes alimentaris emmagatzemats. S’alimenta de pràcticament tot tipus de matèries vegetals (pa, farina, derivats del blat...) i tant les larves com adults tenen un aparell bucal ben desenvolupat, que els hi permet penetrar en embalatges de plàstic i/o cartró.

Classificació: Pertany a la família dels ptínids, abans coneguts com a anòbids, i és la única espècie del gènere Stegobium.

Morfologia: L’adult mesura entre 2-4 mm de longitud. És de color marronós o bé lleugerament vermellós. En vista superior no se li veu el cap, ocult sota el pronot. És fàcil diferenciar-lo perquè té les antenes llises, amb els tres últims segments més amples i visibles que la resta i les èlitres presenten uns solcs longitudinals. Les larves, en forma de C, són de color blanquinós i arriben a mesurar entre 2-3mm de longitud, recobertes d’una vellositat daurada.

Cicle Biològic: Les femelles posen uns 200 ous únicament dins del menjar. Les etapes larvàries duren entre 4 i 5 mesos, la fase de pupa dura entre 12 i 18 dies, amb un cicle complet que requereix 7 mesos. En condicions òptimes, el cicle de vida es pot completar en dos mesos amb quatre postes per any, però en la majoria de les condicions, una o dues postes són més habituals.

 Comportament: S’alimenta bàsicament de pa, farina i altres derivats del blat, tot i que se’l pot trobar infestant qualsevol altre tipus d’aliment, resultant ésser molt perjudicial tant en cases particulars com en grans magatzems. No s’ha de confondre amb l’escarabat del tabac (Lasioderma serricorne) que és una mica més petit, i té les antenes serrades, mentre que l’escarabat del pa les té llises acabades en tres segments més grans que la resta.

Hàbitat i Distribució geogràfica: Tot i que prefereix els climes càlids, el podem trobar arreu del món. El fet de infestar cases i magatzems, ha afavorit poder reproduir-se durant tot l’any.

 Importància Sanitaria i Riscos: És una de les plagues més comunes en productes alimentaris emmagatzemats.

Tractament:

Existeixen diversos sistemes de lluita contra els insectes xilòfags, per al que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.

Tractament Biològic amb Spathius

 • La proposta de control consisteix en l’ús d’antagonistes (parasitoides) del corc comú (Anobium punctatum) per acabar amb la plaga:
 • Es realitzaran “alliberaments” de parasitoides adults de Spathius exarator (assegurant que hi hagi mascles i femelles). Aquests trobaran i parasitaran les larves de corc que visquin a qualsevol element afectat de fusta que hi hagi a l’habitatge.
 • A poc a poc, la població de corc anirà disminuint: en morir les larves i,per tant, al no haver-hi adults, farà que cada cop sigui més difícil queel corc es reprodueixi, limitant, així, la població.
 • Es proposa realitzar 4 alliberaments anuals durant dos anys, entre Abrili Octubre (quan comença el fred tant el corc com el parasitoide entrenen un estat similar a la diapausa i són menys actius).
 • Cada cop que s’alliberin parasitoides procedirem a revisar els forats desortida de nous adults i, sobretot, els forats de sortida del parasitoide. Es triaran uns punts de control i es realitzaranfotografies i plantilles que permetin comprovar si es produeixen novessortides de corc o del seu parasitoide.
 • Cada forat de sortida d’un adult de Spathius exarator indica que una larva d’Anobium punctatum ha estat parasitada.
 • En realitzar cada inspecció entregarem un informe amb els resultatsque es vagin obtenint.En finalitzar dos anys “d’alliberaments” haurem d’haver aconseguit unareducció de la població de corcs de més d’un 95%. A partir d’aquí espodrà valorar si cal continuar seguint alliberant parasitoides de formaperiòdica.
 • Tractament innocu i adaptat a qualsevol situació.
 • No cal decapar i no altera l’estructura ni el color de la fusta.
 • No s’han registrat resistències.
 • Es tracten tots els elements afectats.

Tractament amb microones

 • L’objecte a tractar és atrapat pel feix de microones produït pel Magnetron amb una freqüència de 2450MHz i amb una potència variable de fins a 2000watts.
 • El procés d’escalfament eleva la temperatura fins a un límit de 65ºC, que és letal per als insectes deixant inalterat el material tractat.
 • Uns pocs segons d’aplicació asseguren la total eliminació dels insectes en qualsevol fase de desenvolupament que es trobin, en el punt tractat.
 • Total eliminació de la infestació garantida al 100%.
 • Tractament innocu i adaptable a qualsevol situació.
 • Seguretat absoluta en termes operacionals, ja que està dotat de sensors certificats i calibrats d’acord amb els límits previstos per la reglamentació en vigor.
 • No crea problemes d’immunitat.
 • És la solució ideal per resoldre problemes d’infestacions en totes les instal•lacions amb fustes fixes o no fàcilment desmuntables: bigues, sostres, cobertes, portes, llibreries, finestres, tarimes, biblioteques, revestiments de fusta, mobles, etc…

Tractament químic

 • Tractament basat en l’aplicació d’un producte químic específic en forma de gel que millora la penetració i la distribució del producte.
 • El tractament de l’interior de les bigues, es realitzarà mitjançant tacs injectors que es caracteritzen per contenir una vàlvula que evita el retrocés del producte una vegada injectat, garantint a cada moment la penetració del producte dins de la fusta i, per tant la correcta impregnació .
 • El tractament exterior de les bigues, es realitza mitjançant una impregnació del producte ja sigui amb polvorització o pinzellat.
 • La penetració del producte depèn en gran mesura de la pressió amb la qual s’apliqui, així és necessària l’ajuda de pistoles amb grups de pressió mecanitzada.
 • Amb la realització d’un tractament químic, no només eliminem qualsevol plaga activa del seu interior, sinó que prevenim que aquesta fusta sigui atacada mentre el producte romangui actiu.
 • Garantia de 5 anys o tractament de xoc, segons cada cas.

Tractament amb CO2

 • Sistema basat en la modificació de l’atmosfera mitjançant un sistema de buit + CO2.
 • És la solució ideal per resoldre problemes d’infestacions en mobles.
 • Introducció dels mobles durant 10 dies mínim, dins d’unes bosses especials, resistent a l’intercanvi de gasos.
 • El CO2 té efecte insecticida, pel que a mesura que tota la concentració de gas es va igualant dins la bossa (i per tant dins la fusta) els insectes moren per anòxia.
 • Tractament innocu i adaptat a qualsevol situació.
 • Independent de les condicions atmosfèriques ambientals.
 • No altera l’estructura ni el color de la fusta.
 • No cal decapar.
 • Sense cap mena de residu químic ni de cap tipus.
 • Eradica insectes en tots els seus estadis evolutius: ou, larva/nimfa, pupa i adult.
 • No s’han registrat resistències.

Si creus que aquest és el teu problema, no dubtis, contacta amb el nostre equip d’experts.