Corc de la fusta
Anobium punctatum
corc-carcoma-especies-centricplagues-web-500x317

Descripció:

 Què és: És un coleòpter (escarabat) de la família dels anòbids o ptínids, llurs larves s’alimenten de fusta. En la natura ajuden a la descomposició dels arbres caiguts, però en entorns humans, pot crear desperfectes en mobiliari o bigues estructurals... La majoria de persones no veu l’insecte en sí en estat larvari, i menys en estat adult. Generalment el crit d’alarma ve quan s’observen els desperfectes als mobles, o bé les serradures al terra.

Classificació: Anobium punctatum pertany a la família dels anòbids, i d’aquí li ve el nom al gènere. Al  1802, Latreille va descriure la família com Ptinidae, mentre que al 1821 Fleming va ser l’autor de la descripció per la família anobiidae, la qual es va utilitzar durant dècades. Actualment, tot i que se’ls coneix com a anòbids, la taxonomia correcta correspon als ptínids per antiguitat.

Morfologia: L’escarabat adult mesura entre 2,7-4,5 mm de llarg i es de color castany fosc amb puntets marcats (d’aquí li ve el nom de punctatum),i si ens fixem podem veure unes pilositats de color groguenc en el seu cos allargat. En un punt de vista superior, els adults tenen el cap amagat pel pronot (segment toràcic), seguit de l’abdomen. Les larves mesuren entre 4-6 mm, són corbades, blanques, amb un lleuger toc groguenc. Es pot diferenciar el cap amb les mandíbules més marronoses de la resta de la larva. És molt fàcil confondre’l amb Oligomerus ptiniloides, un altre anòbid però amb un cicle reproductiu més curt i per tant més agressiu.

Cicle Biològic: Dipositen els seus ous en esquerdes i obertures a la fusta madura. Tan aviat com eclosionen les larves joves fan els seus nius en la fusta on viuen per 2-3 anys i hi fan túnels. Quan maduren, foraden cap a la capa més superficial de la fusta i entren en l’estadi de pupa. Els adults perforen la superfície de la fusta i escapen poc temps després d’emergir de la pupa. Es reconeix la infestació pels petits forats rodons d’1,5mm en la superfície de la fusta amb serradura que cau d’ells. Els adults emergeixen en quantitats majors a la primavera i estiu i reinfesten la fusta si el contingut d’humitat de la mateixa és suficientment alt.

Comportament: Els adults no s’alimenten, només viuen 2-3 setmanes, temps que inverteixen en reproduir-se i buscar llocs nous per pondre el ous.

Hàbitat i Distribució geogràfica: Cosmopolita.

Importància Sanitaria i Riscos: Pot provocar desperfectes en béns immobiliaris, tant estètics csclom estructurals, amb tota la inseguretat que això comporta quan són afecades les bigues d’una casa. És hoste d’un paràsit que provoca unes doloroses picadures en humans (Sclerodermus domestica)

Tractament:

Existeixen diversos sistemes de lluita contra els insectes xilòfags, per al que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.

Tractament Biològic amb Spathius

 • La proposta de control consisteix en l’ús d’antagonistes (parasitoides) del corc comú (Anobium punctatum) per acabar amb la plaga:
 • Es realitzaran “alliberaments” de parasitoides adults de Spathius exarator (assegurant que hi hagi mascles i femelles). Aquests trobaran i parasitaran les larves de corc que visquin a qualsevol element afectat de fusta que hi hagi a l’habitatge.
 • A poc a poc, la població de corc anirà disminuint: en morir les larves i,per tant, al no haver-hi adults, farà que cada cop sigui més difícil queel corc es reprodueixi, limitant, així, la població.
 • Es proposa realitzar 4 alliberaments anuals durant dos anys, entre Abrili Octubre (quan comença el fred tant el corc com el parasitoide entrenen un estat similar a la diapausa i són menys actius).
 • Cada cop que s’alliberin parasitoides procedirem a revisar els forats desortida de nous adults i, sobretot, els forats de sortida del parasitoide. Es triaran uns punts de control i es realitzaranfotografies i plantilles que permetin comprovar si es produeixen novessortides de corc o del seu parasitoide.
 • Cada forat de sortida d’un adult de Spathius exarator indica que una larva d’Anobium punctatum ha estat parasitada.
 • En realitzar cada inspecció entregarem un informe amb els resultatsque es vagin obtenint.En finalitzar dos anys “d’alliberaments” haurem d’haver aconseguit unareducció de la població de corcs de més d’un 95%. A partir d’aquí espodrà valorar si cal continuar seguint alliberant parasitoides de formaperiòdica.
 • Tractament innocu i adaptat a qualsevol situació.
 • No cal decapar i no altera l’estructura ni el color de la fusta.
 • No s’han registrat resistències.
 • Es tracten tots els elements afectats.

Tractament amb microones

 • L’objecte a tractar és atrapat pel feix de microones produït pel Magnetron amb una freqüència de 2450MHz i amb una potència variable de fins a 2000watts.
 • El procés d’escalfament eleva la temperatura fins a un límit de 65ºC, que és letal per als insectes deixant inalterat el material tractat.
 • Uns pocs segons d’aplicació asseguren la total eliminació dels insectes en qualsevol fase de desenvolupament que es trobin, en el punt tractat.
 • Total eliminació de la infestació garantida al 100%.
 • Tractament innocu i adaptable a qualsevol situació.
 • Seguretat absoluta en termes operacionals, ja que està dotat de sensors certificats i calibrats d’acord amb els límits previstos per la reglamentació en vigor.
 • No crea problemes d’immunitat.
 • És la solució ideal per resoldre problemes d’infestacions en totes les instal•lacions amb fustes fixes o no fàcilment desmuntables: bigues, sostres, cobertes, portes, llibreries, finestres, tarimes, biblioteques, revestiments de fusta, mobles, etc…

Tractament químic

 • Tractament basat en l’aplicació d’un producte químic específic en forma de gel que millora la penetració i la distribució del producte.
 • El tractament de l’interior de les bigues, es realitzarà mitjançant tacs injectors que es caracteritzen per contenir una vàlvula que evita el retrocés del producte una vegada injectat, garantint a cada moment la penetració del producte dins de la fusta i, per tant la correcta impregnació .
 • El tractament exterior de les bigues, es realitza mitjançant una impregnació del producte ja sigui amb polvorització o pinzellat.
 • La penetració del producte depèn en gran mesura de la pressió amb la qual s’apliqui, així és necessària l’ajuda de pistoles amb grups de pressió mecanitzada.
 • Amb la realització d’un tractament químic, no només eliminem qualsevol plaga activa del seu interior, sinó que prevenim que aquesta fusta sigui atacada mentre el producte romangui actiu.
 • Garantia de 5 anys o tractament de xoc, segons cada cas.

Tractament amb CO2

 • Sistema basat en la modificació de l’atmosfera mitjançant un sistema de buit + CO2.
 • És la solució ideal per resoldre problemes d’infestacions en mobles.
 • Introducció dels mobles durant 10 dies mínim, dins d’unes bosses especials, resistent a l’intercanvi de gasos.
 • El CO2 té efecte insecticida, pel que a mesura que tota la concentració de gas es va igualant dins la bossa (i per tant dins la fusta) els insectes moren per anòxia.
 • Tractament innocu i adaptat a qualsevol situació.
 • Independent de les condicions atmosfèriques ambientals.
 • No altera l’estructura ni el color de la fusta.
 • No cal decapar.
 • Sense cap mena de residu químic ni de cap tipus.
 • Eradica insectes en tots els seus estadis evolutius: ou, larva/nimfa, pupa i adult.
 • No s’han registrat resistències.

Si creus que aquest és el teu problema, no dubtis, contacta amb el nostre equip d’experts.