Corc gran de la fusta
Hylotrupes bajulus
corc-gran-carcoma-especies-centricplagues-web-500x317

Descripció:

Què és: És una espècie de coleòpter xilòfag de la família dels cerambícids, conegut vulgarment com a corc gran o arna de la fusta. Provoca uns grans forats ovalats (4-5 x 7-8 mm) a la fusta quan els adults surten a l’exterior. Els forats, a més tenen les bores irregulars, com si s’hagués partit la fusta.

Classificació: És la única espècie del gènere Hylotrupes i forma part de la família dels cerambícids, un grup de coleòpters polífags, tot i que aquesta espècie en concret s’alimenta únicament de coníferes, en especial del pi roig.

Morfologia: Els individus adults són de color marró fosc o negre i pot presentar taques blanques a les èlitres. Els mascles tenen una longitud de 15-18 mm mentre que les femelles mesuren entre 16-22mm. Tenen el cap puntejat densament, les antenes marró vermelloses i el tòrax recobert per una pubescència clara, llarga i densa. Les larves són de color blanquinós, i es diferencien clarament de la resta de larves xilòfagues per la seva desmesurada mida: 30-50mm. A part, tenen el cap més ample que la resta del cos i tenen una característica única: presenten 3 ocels a ambdós costats del cap.

Cicle Biològic: Es tracta d’un xilòfag de llarga vida, ja que els seus exemplars poden viure de 3 a 12 anys. La femella diposita entre 140-200 ous (mínima posta de 35 ous; màxima més de 500 ous) a escletxes, fissures o fins i tot antics forats de sortida d’antigues infestacions. L’ou eclosiona en larva que s’anirà alimentant durant anys de l’albeca. Quan s’aproxima a la fase pupal, la larva s’aproxima més a la superfície. Després de produir-se la crisàlide, l’adult emergeix a la superfície en forma d’escarabat (coleòpter) amb capacitat per volar i així dispersar-se. La seva vida a l’exterior és de pocs dies (15-25): es reprodueix, diposita els seus ous en esquerdes i obertures en la fusta madura i mor.

Comportament: Durant la nit és audible el soroll que fan al rossegar la fusta, com quan s’esgarrapa la fusta amb les ungles. Durant uns 10 anys aproximadament es va alimentant del blanc (albeca=albura=viu), la fusta més superficial del tronc. Molt sovint, el forat pel qual passen les larves no és completament buit, sinó que està omplert amb una barreja de serradures i excrements, en ocasions amuntegades. Per tant, no sempre es detecten les serradures caigudes amb aquest tipus de corc.

 Hàbitat i Distribució geogràfica: Se’l pot trobar a tot arreu on hi hagi una temperatura superior a 10ºC. Té una marcada predilecció per la fusta de les coníferes, especialment del pi roig, Pinus sylvestris. Sembla ser que aquesta predilecció està basada en senyals químiques ja que algunes extraccions derivades dels pins, atrauen a les femelles a nivell hormonal (feromones), i d’altres extraccions atrauen a mascles.

Importància Sanitaria i Riscos: És el cerambícid que provoca més danys a les construccions a Europa, ja que malmet: armadures de teulades, pals, entarimats, marqueteria, etc.

Tractament:

Existeixen diversos sistemes de lluita contra els insectes xilòfags, per al que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.

Tractament Biològic amb Spathius

 • La proposta de control consisteix en l’ús d’antagonistes (parasitoides) del corc comú (Anobium punctatum) per acabar amb la plaga:
 • Es realitzaran “alliberaments” de parasitoides adults de Spathius exarator (assegurant que hi hagi mascles i femelles). Aquests trobaran i parasitaran les larves de corc que visquin a qualsevol element afectat de fusta que hi hagi a l’habitatge.
 • A poc a poc, la població de corc anirà disminuint: en morir les larves i,per tant, al no haver-hi adults, farà que cada cop sigui més difícil queel corc es reprodueixi, limitant, així, la població.
 • Es proposa realitzar 4 alliberaments anuals durant dos anys, entre Abrili Octubre (quan comença el fred tant el corc com el parasitoide entrenen un estat similar a la diapausa i són menys actius).
 • Cada cop que s’alliberin parasitoides procedirem a revisar els forats desortida de nous adults i, sobretot, els forats de sortida del parasitoide. Es triaran uns punts de control i es realitzaranfotografies i plantilles que permetin comprovar si es produeixen novessortides de corc o del seu parasitoide.
 • Cada forat de sortida d’un adult de Spathius exarator indica que una larva d’Anobium punctatum ha estat parasitada.
 • En realitzar cada inspecció entregarem un informe amb els resultatsque es vagin obtenint.En finalitzar dos anys “d’alliberaments” haurem d’haver aconseguit unareducció de la població de corcs de més d’un 95%. A partir d’aquí espodrà valorar si cal continuar seguint alliberant parasitoides de formaperiòdica.
 • Tractament innocu i adaptat a qualsevol situació.
 • No cal decapar i no altera l’estructura ni el color de la fusta.
 • No s’han registrat resistències.
 • Es tracten tots els elements afectats.

Tractament amb microones

 • L’objecte a tractar és atrapat pel feix de microones produït pel Magnetron amb una freqüència de 2450MHz i amb una potència variable de fins a 2000watts.
 • El procés d’escalfament eleva la temperatura fins a un límit de 65ºC, que és letal per als insectes deixant inalterat el material tractat.
 • Uns pocs segons d’aplicació asseguren la total eliminació dels insectes en qualsevol fase de desenvolupament que es trobin, en el punt tractat.
 • Total eliminació de la infestació garantida al 100%.
 • Tractament innocu i adaptable a qualsevol situació.
 • Seguretat absoluta en termes operacionals, ja que està dotat de sensors certificats i calibrats d’acord amb els límits previstos per la reglamentació en vigor.
 • No crea problemes d’immunitat.
 • És la solució ideal per resoldre problemes d’infestacions en totes les instal•lacions amb fustes fixes o no fàcilment desmuntables: bigues, sostres, cobertes, portes, llibreries, finestres, tarimes, biblioteques, revestiments de fusta, mobles, etc…

Tractament químic

 • Tractament basat en l’aplicació d’un producte químic específic en forma de gel que millora la penetració i la distribució del producte.
 • El tractament de l’interior de les bigues, es realitzarà mitjançant tacs injectors que es caracteritzen per contenir una vàlvula que evita el retrocés del producte una vegada injectat, garantint a cada moment la penetració del producte dins de la fusta i, per tant la correcta impregnació .
 • El tractament exterior de les bigues, es realitza mitjançant una impregnació del producte ja sigui amb polvorització o pinzellat.
 • La penetració del producte depèn en gran mesura de la pressió amb la qual s’apliqui, així és necessària l’ajuda de pistoles amb grups de pressió mecanitzada.
 • Amb la realització d’un tractament químic, no només eliminem qualsevol plaga activa del seu interior, sinó que prevenim que aquesta fusta sigui atacada mentre el producte romangui actiu.
 • Garantia de 5 anys o tractament de xoc, segons cada cas.

Tractament amb CO2

 • Sistema basat en la modificació de l’atmosfera mitjançant un sistema de buit + CO2.
 • És la solució ideal per resoldre problemes d’infestacions en mobles.
 • Introducció dels mobles durant 10 dies mínim, dins d’unes bosses especials, resistent a l’intercanvi de gasos.
 • El CO2 té efecte insecticida, pel que a mesura que tota la concentració de gas es va igualant dins la bossa (i per tant dins la fusta) els insectes moren per anòxia.
 • Tractament innocu i adaptat a qualsevol situació.
 • Independent de les condicions atmosfèriques ambientals.
 • No altera l’estructura ni el color de la fusta.
 • No cal decapar.
 • Sense cap mena de residu químic ni de cap tipus.
 • Eradica insectes en tots els seus estadis evolutius: ou, larva/nimfa, pupa i adult.
 • No s’han registrat resistències.

Si creus que aquest és el teu problema, no dubtis, contacta amb el nostre equip d’experts.