Xinxa de llit o xinxa domèstica
Cimex lectularius
xinxes-chinches-especies-centricplagues-web-500x317

Descripció:

Què son: És un insecte que parasita a l’ésser humà, viu amb ell i s’alimenta de la seva sang (hematòfag), produint-li picades urticants que poden durar un parell de setmanes. S’amaguen molt bé, cosa que dificulta la seva detecció i afavoreix que es propagui per altres zones de l’edifici.

Classificació: Morfologia: : La fase adulta mesura entre 4– 6 mm. Tenen el cos aplanat i de color marró rogenc. Son de forma més aviat ovalada i àpteres (no tenen ales).

Cicle Biològic: El seu cicle biològic té una durada variable, ja que hi ha diferents estadis i cadascun d’ells varien. Posen de 200 a 500 ous al llarg de la vida (2-3 ous/dia). Dels ous surten nimfes, que aniran alimentant-se de sang per mudar i passar  al següent estadi fins a un total de 5 estadis nimfals. La última etapa és l’estat adult i només ells són fèrtils.  La vida mitjana estimada és de 2 anys.

Habitat i Distribució geogràfica:  Viuen en climes temperats, tot i que hi ha altres espècies que prefereixen climes tropicals. Durant el dia solen amagar-se per esquerdes, endolls, catifes, matalassos, roba...Tot i que són capaces de desplaçar-se, solen trobar-se generalment agrupades (també poden estar soles) en zones properes on descansa la víctima, probablement, el llit.

Comportament: Durant el dia la xinxa s’amaga en racons, esquerdes de la fusta o plecs de roba i surt a la nit a xuclar sang (són insectes hematòfags). Poden córrer a gran velocitat però no salten com les puces. Les podem trobar als mobles, esquerdes de les parets, papers, teles, llits, etc. Hi ha diversos mitjans pels quals un habitatge pot resultar infestat amb C. lectularius. Les persones poden ser infestades en hotels, motels o altres tipus d’allotjaments, i portar-los a les seves cases a través de l’equipatge. També poden introduir xinxes en els seus habitatges portant-hi mobles o roba usada infestades. Si algú es troba en un lloc amb una elevada infestació, les xinxes li poden pujar a la roba i ser transportades en ella, encara que això és un comportament estrany i que només es dóna en els casos més extrems d’infestació. També poden produir-se infestacions en blocs d’habitatges, en els quals s’hagin introduït xinxes en un habitatge que serveix de focus d’infestació a la resta de l’edifici.

Plaga: Es pot transmetre de diverses maneres. La més comuna és durant viatges: l’hoste visita qualsevol part del món i s’allotja en una casa, Hotel, Hostal, alberg o qualsevol tipus de residència infectada. Les xinxes es poden traslladar amb l’hoste entre la seva roba i tornar a casa seva o bé anar al proper destí programat de l’hoste, propagant-se així. Només en infestacions importants l’insecte es transporta directament sobre l’hoste. Una altra forma d’infectar-se és quan un dels inquilins d’un bloc de pisos es contagia, i la plaga s’escampa per tot el bloc a través del cablejat i les parets.

Importància Sanitaria i Riscos: Tot i que no es considera que les xinxes siguin transmissores de malalties, sí que produeixen picadures urticants que poden durar fins a dos setmanes.  Les picades de xinxes a l’home poden produir irritació, ansietat, estrès i insomni. És transmissor mecànic de moltes malalties.

Tractament:

Existeixen diversos sistemes de lluita contra els xinxes(cimex lectularius), per el que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.

Tractament amb temperatura

  • La temperatura òptima per al desenvolupament i reproducció de la majoria dels insectes, es troba entre +15° C i +35° C. A temperatures superiors als +45° C es poden exterminar les plagues en tots els seus estadis evolutius (ou, larva/nimfa, pupa i adult) en poques hores, degut a que els enzims animals es desnaturalitzen per sobre dels 42º C. Això ocasiona la parada dels processos metabòlics i la biosíntesi i l’individu mor.
  • El tractament per calor es pot completar si cal amb un tractament químic en punts o zones on la calor no pugui penetrar.
  • Una avantatge d’aquest sistema es que, al poder accedir a les zones a tractar durant l’execució del tractament, es pot comprovar on es refugien els insectes i permet modificar o adequar els protocols de control i neteja.
  • Una altre avantatge es que no cal complir cap termini de seguretat un cop finalitzat el tractament i es pot accedir a la zona afectada immediatament.

Tractament amb insecticides d’acció per contacte

  • El tractament és realitza mitjançant polvorització o  espolvoreig que s’aplicarà als amagatalls i a les àrees sensibles al pas dels insectes.
  • Requereix tancar la zona a tractar, retirar els aliments i té un termini de seguretat que cal respecta abans de tornar a entrar a la zona afectada.
  • No són productes tòxics, són productes plaguicides amb catalogació màxima de nocius i són altament efectius.
  • Tractament puntual o contracte anual: inspecció inicial, tractament de xoc i seguiment periòdic.

Si creus que aquest és el teu problema, no dubtis, contacta amb el nostre equip d’experts.