Escarabat de les catifes
Fam. Dermestidae: Trogoderma sp.
escarabajo-de-las-alfombras

Descripció:

Què és: Trogoderma megatomoides és una espècie de petit escarabat invasor, detectat a França, Itàlia, Àustria Països Baixos, Suècia, Rep. Checa i Albània durant el 2011. El mateix any es van detectar individus de Trogoderma anthrenoides, una nova espècie, a Espanya.

Classificació: Coleòpter de la família Dermestidae, que serien els escarabats de la pell, del cuir o de les catifes. La família de dermèstids està composada per unes 500-700 espècies.

Morfologia: Els dermèstids son una família de petits escarabats, entre 1-12mm de llarg. Tenen el cos allargat i ovalat, cobert d’escames, amb coloracions molt variades i vistoses. Les larves també són escarabeiformes i tenen pèls. T.megatomoides mesura uns 2.5-5mm i els mascles tenen 8 segments antenals, mentre que les femelles en tenen 4. El nombre d’artells (segments) antenals pot canviar no només pel sexe de l’individu, sinó també per la espècie o grup (en aquest cas, gènere) taxonòmic.

Cicle Biològic: Passen pels estats d’ou, larva i adult. Donat que es poden nodrir de multitud d’aliments diferents, els seus cicles dependran d’aquests factors.

Comportament: La majoria són carronyaires i s’alimenten de restes orgàniques, tant animals com vegetals, ajudant a la descomposició d’aquestes. Dermestes sp. es troben en cadàvers d’animals i ajuden en la investigació dels crims en l’entomologia forense, o bé en la taxidèrmia per netejar els ossos. Thaumaglossa sp. només viu en els ous de les Mantis religiosa, i Trogoderma sp. són plagues de cereals.

Hàbitat i Distribució geogràfica:  Donada la seva amplia alimentació aquesta família es pot trobar arreu del món. D’altra banda, cada gènere i espècie té la seva pròpia distribució.

Importància Sanitaria i Riscos: Una plaga de dermèstids pot ser indicatiu d’altres problemes (individu mort en descomposició) o d’altres plagues (com ara ocells, pregadeus....).

Plaga: Aquests escarabats formen part dels coneguts “escarabats d’estiu”, una de tantes espècies que es reprodueixen molt, amb el punt àlgid durant la primavera i estiu. Per si sola, no és una plaga important, el problema és quan és una plaga secundària d'alguna altra plaga primària que potser encara no s'ha detectat.

Tractament:

Tractament amb insecticides d’acció per contacte

 El tractament és realitza mitjançant polvorització aerosols que s’aplicarà als amagatalls i a les àrees sensibles i de pas dels insectes.

  • Requereix tancar la zona a tractar, retirar els aliments i té un termini de seguretat que cal respecta abans de tornar a entrar a la zona afectada.
  • No són productes tòxics, són productes plaguicides amb catalogació màxima de nocius i són altament efectius.
  • No crea problemes d’immunitat.
  • Tractament puntual o contracte anual: inspecció inicial, tractament de xoc i seguiment periòdic.

Si creus que aquest és el teu problema, no dubtis, contacta amb el nostre equip d’experts.